Општо

subject [1.1] Што е важно да се знае за .МК?

>> ПравилаМК е отворен ccTLD од 2014 година.
 • .mk | .мкдСекој може да регистрира

 • .com.mk | .net.mkСамо правни лица

 • .org.mk | .edu.mkСамо организација | Само едукативна институцијаСледното важи за сите МК екстензии освен за кириличниот .мкд • Букви од Англиската aзбука, броевите меѓу 0-9 и знакот “-”

 • Да се состои од најмалку 1, а најмногу 63 букви/знаци

 • Прв и последен знак не смее да биде знакот “-”

 • Последователно да не се појавуваат два знаци “-”


Следното важи за кириличниот .мкд • Букви од Македонската aзбука, броевите меѓу 0-9 и знакот “-”

 • Да се состои од најмалку 3, а најмногу 30 букви/знаци

 • Прв и последен знак не смее да биде знакот “-”

 • Последователно да не се појавуваат два знаци “-”
>> Процес на поддршка за домен операции [MK] [EN]
>> Барање

picture_as_pdf[MK] [EN]description[MK] [EN]subject [1.2] Што е домен злоупотреба и како Registrar.MK постапува?

Според ICANN, има 4 безбедносни заканиPhishing е домен име кое подржува компјутерски крминал каде што лице које е мета е контактиран преку мејл, телефон или порака од некој маскиран како легитимна институција за да намами лице да достави сенситивна информација, како на пример платежна картичка податоци и лозинка. Информацијата е после употребена за пристап до сметки и може да резултира во кражба на идентитет и финансиска загуба.Malware е домен име које олеснува ширење на секој наметлив софтвер развиен од сајбер-криминалци за да украдат податоци и да упропастат компјутери и компјутерски системиBotnet command-and-control е домен имиња што се користат за да се идентификуваат хостови кои контролираат ботнети, збир на компјутери заразени со малициозен софтвер. Тие можат да се користат за извршување на различни злоупотребиSpam е домени кои се користат за испраќање на несакани масовни мејлови, каде што некогаш служат за измама.Доколку имате жалба, ве молиме пратете мејл до [email protected]

Ние ќе постапиме интерно по случајот и обично го информираме само Регистрантот, но може да преземеме и други активности.

Се препорачува прво и основно да го информирате одговорниот хостинг провајдер за каква била злоупотреба.
subject [1.3] Што е валидација процес на Registrar.MK?

Според Регистри правилник и ICANN регистрант права, регистрант контакт податоците треба да бидат ажурирани и коректни

Регистрар.МК може да се обиде да го валидира името на регистрантот, преку неколку надворешни датабази пред или после домен регистрација или промена на регистрант барање.Правилно пополнети податоци за домен регистрација треба да изгледа вака:

Име на Регистрант [доколку физичко лице]

Компанија на Регистрант [доколку правно лице]

Даночен број на Регистрант [доколку правно лице]

Улица

Град

Поштенски број

Земја

Мејл

ТелефонФактот дека Registrar.MK не може да ги валидира податоците не мора да значи дека податоците се некоректни. Ние признаваме дека процесите на валидација можат да бидат точни и прецизни само до одредено доверливо ниво.
Сепак, неуспешна достава на коректни податоци кои можат да се валидираат, може да резултира домен името да биде суспендирано или промена на регистрант барање откажано.Доколу сакате да не информирате за домен со некоректни контакт податоци ве молиме пратете мејл до [email protected]

Домени

subject [2.1] Како да нарачам домен?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете ДОДАДИ ДОМЕН

3. Напишете кој домен сакате да го регистрирате во полето за БАРАЊЕ

4. Кликнете на РЕГИСТРАЦИЈА

5. Кликнете на црната КОШНИЧКА во горе десното ќоше

6. Одберете период на регистрација | нејм сервери | регистрант контакт

7. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

8. Одберете го контактот за плаќање и начин на уплата

9. Прифатете ги нашите услови

10. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА


Забелешка: Веднаш по евидентирање на уплатата, ќе добиете потврда за регистрација.

subject [2.2] Како да обновам мои домени?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете ОБНОВЕТЕ СЕГА

3. Одберете период на регистрација

4. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

5. Одберете го контактот за плаќање и начин на уплата

6. Прифатете ги нашите услови

7. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА


Забелешка: Повеќе потсетувања , пред датумот на истекување, ќе бидат испратени до вашата корисничка мејл адреса.

Веднаш по евидентирање на уплатата, ќе добиете потврда за обнова.

subject [2.3] Како да сменам нејм сервери?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете на ПРОМЕНЕТЕ НЕЈМ СЕРВЕРИ

3. Внесете нови нејм сервери или одберете системски нејм сервери и кликнете ЗАЧУВАЈ


Забелешка: Ве молиме забележете дека промена на нејм сервери обично им е потребно неколку часа до 24 часа да се ажурираат низ целиот Интернет.

subject [2.4] Како да трансферирам домен во мојата сметка ? [Transfer In]

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на ТРАНСФЕР

3. Внесете го доменот што сакате да го трансферирате и авторизацискиот код и кликнете на ПОТВРДИ

4. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

5. Прифатете ги нашите услови

6. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

subject [2.5] Како да го трансферирам мојот домен на друг регистрар? [Transfer Out]

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете на АВТОРИЗАЦИСКИ КОД

3. Кликнете ГЕНЕРИРАЈ КОД

subject [2.6] Како да го трансферирам мојот домен на друга сметка во Registrar.MK? [Internal Transfer]

Интерен трансфер е кога сакате да го трансферирате доменот помеѓу две сметки кај Registrar.MK


Сметката што го губи доменот треба да ја иницира процедурата:

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете на ИНТЕРЕН ТРАНСФЕР

3. Внесете ја мејл адресата на другата сметка

4. Кликнете на ИНТЕРЕН ТРАНСФЕР


Сметката што го добива доменот треба да ја финализира процедурата:

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ИЗВЕСТУВАЊА

2. Кликнете на известувањето ИНТЕРЕН ТРАНСФЕР ЗАПОЧНАТО

3. Кликнете на ОДОБРИ


Доменот ќе биде видлив на сметката што го добива доменот

subject [2.7] Како да креирам ДНС зона?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете ДНС ЗОНА

3. Внесете податок во ДОДАДИ НОВ ЗАПИС

4. Кликнете ЗАЧУВАЈ


Забелешка: Обезбедете прво доменот да користи СИСТЕМСКИ НЕЈМ СЕРВЕРИ [ns.ns1.mk | ns.ns2.mk | ns.ns3.mk] пред да додадете нов запис.

subject [2.8] Како да конфигурирам URL пренасочување?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете ДНС ЗОНА

3. Во ДОДАДИ НОВ ЗАПИС полето, одберете URL во ТИП НА ЗАПИС и напишете ја URL дестинацијата (www.naprimer.com) во ПОДАТОК

4. Кликнете ЗАЧУВАЈ

subject [2.9] Како да конфигурирам Мејл пренасочување?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Кликнете на доменот и кликнете МЕЈЛ ПРЕНАСОЧУВАЊЕ

3. Додадете мејл адреса со доменот во левото поле

4. Внесете ја Мејл адреса дестинацијата во ПРЕПРАТИ ДО

5. Кликнете на ЗАЧУВАЈ


Можете истотака да додадете второ мејл пренасочување, на пример доколку го додадете знакот *

наместо мејл адреса за доменот во левото поле, резултатот ќе биде “catch all”,

значи сите мејл адреси со доменот ќе бидат пренасочувани до мејл адреса дестинацијата што ја имате внесено.


Забелешка: Обезбедете прво доменот да користи СИСТЕМСКИ НЕЈМ СЕРВЕРИ [ns.ns1.mk | ns.ns2.mk | ns.ns3.mk] пред да додадете мејл пренасочување.

subject [2.10] Како да да направам промена на нејм сервери на повеќе домени одеднаш?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Штеклирајте ги полињата за да ги селектирате домените

3. Кликнете на НЕЈМ СЕРВЕРИ

4. Внесете ги новите нејм сервери и кликнете ЗАЧУВАЈ

subject [2.11] Како да направам обнова на повеќе домени одеднаш?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на МОИ ДОМЕНИ

2. Штеклирајте ги полињата за да ги селектирате домените

3. Кликнете на ОБНОВА

4. Одберете период на регистрација

5. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

6. Одберете го контактот за плаќање и начин на уплата

7. Прифатете ги нашите услови

8. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА


Забелешка: Повеќе потсетувања , пред датумот на истекување, ќе бидат испратени до вашата корисничка мејл адреса.

Веднаш по евидентирање на уплатата, ќе добиете потврда за обнова.

Контакт

subject [3.1] Како да направам ажурирање на моите домен контакт податоци или промена на регистрант контакт (trade)?

За ажурирање на домен контакт податоци или промена на регистрант контакт (trade) информирајте не на [email protected].

Според .МК правилникот, потребни се барања од сегашниот и од новиот контакт, за >> промена на регистрант контакт (trade).

subject [3.2] Како да креирам нов контакт во мојата сметка?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на КОНТАКТИ

2. Кликнете на ДОДАДИ НОВ КОНТАКТ

3. Внесете контакт податоци и кликнете ПОТВРДИ


Забелешка: Можете да додадете привелегии на контактот.


Без привелегии: тоа е стандарден контакт кој може да се употреби при нарачка за нова регистрација и/или за вашата проформа/фактура.


Плаќање: Контактот има ограничен пристап само до “Економија” делот на корисничката сметка, со можност за преглед и плаќање на сите фактури.

Мејл известувања со фактури се испраќаат дополнително и до мејл адресата на овој контакт.


Административни: Контактот има ограничен пристап само до “Мои домени” делот на корисничката сметка и пристап за администрирање на сите постоечки домени.

Мејл известувања поврзани со домените се испраќаат дополнително и до мејл адресата на овој контакт.

За овој контакт да има пристап само за одреден домен [не за сите домени] информирајте не на >> [email protected]

Економија

subject [4.1] Како да ја променам неплатената профактура?

Откажете ја постоечката профактура и потоа креирајте нова домен нарачка и одберете исти или други податоци за:

домен | период на регистрација | контакт за плаќање и фактура.


Видете ги следниве инструкции:


1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ЕКОНОМИЈА

2. Кликнете на постоечката профактура и откажете ја


Потоа, за креирање нова домен нарачка и со тоа нова профактура видете ги следниве чекори:

За промена на контакт за плаќање во профактурата

3. Кликнете на КОНТАКТИ

4. Кликнете на ДОДАДИ НОВ КОНТАКТ

5. Внесете контакт податоци и кликнете ПОТВРДИ

За друг домен и/или период на регистрација во профактурата

6. Кликнете на МОИ ДОМЕНИ

7. Кликнете на доменот и кликнете на ОБНОВЕТЕ СЕГА

8. Одберете период на регистрација

9. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

10. Одберете го контактот за плаќање и начин на уплата

11. Прифатете ги нашите услови

12. Кликнете на ДЕСНАТА СТРЕЛКА

subject [4.2] Како да ја платам мојата профактура?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ЕКОНОМИЈА

2. Кликнете на постоечката профактура

3. Кликнете на ПЛАТИ

4. Одберете начин на уплата и процесирајте

subject [4.3] Кога ќе ја добијам мојата фактура?

Фактурата ќе биде испратена 5 дена од денот на трансакцијата

Сметка

subject [5.1] Како да креирам моја корисничка сметка?

1. Одете на нашата страница

2. Кликнете на НАЈАВА на горното десно ќоше

3. Кликнете на КРЕИРАЈ СМЕТКА

4. Внесете ги вашите податоци


Забелешка: Мејл адресата што ја имате внесено ќе биде истотака и вашето корисничко име.

Ќе добиете мејл за верификација на мејл адресата што ја внесовте кога креираве сметка.

Ве молиме кликнете на линкот за верификација за да го комплетирате креирањето на вашата корисничка сметка.

subject [5.2] Како да ресетирам лозинка?

1. Одете на нашата страница

2. Кликнете на НАЈАВА на горното десно ќоше

3. Кликнете на ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА

4. Внесете ја вашата мејл адреса

5. Кликнете ИСПРАТИ

6. Кликнете на линкот за ресетирање лозинка кој ќе го добиете на мејл

7. Ќе добиете нов мејл со нова лозинка

subject [5.3] Како да ја сменам мојата лозинката?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ТРИТЕ ТОЧКИ

2. Внесете ја вашата стара и нова лозинка

3. Кликнете на ЗАЧУВАЈ

subject [5.4] Како да одберам нејм сервери кои автоматски ќе бидат употребени при секоја нарачка за нова регистрација што ја правам?

1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ТРИТЕ ТОЧКИ

2. Кликнете на ПОДЕСУВАЊЕ

3. Додадете ги нејм серверите што треба да се употребат

4. Кликнете на ЗАЧУВАЈ


subject [5.5] Како да конфигурирам IP рестрикција на мојата сметка?

Пристапот до вашата сметка може да се ограничи со одредена IP адресa, со тоа се додава повисоко ниво на сигурност.1. Најавете се на вашата сметка и кликнете на ТРИТЕ ТОЧКИ

2. Кликнете на IP РЕСТРИКЦИЈА

3. Додадете IP адреса

4. Кликнете ДОДАДИЗабелешка: Првата IP адреса што треба да ја додадете е таа што во моментот сте поврзани од,

инаку ќе се исклучите самите да немате пристап до вашата сметка откако ќе се одјавите.

Кога актуелната IP адреса ќе ја додадете, можете да додадете повеќе IP адреси