За промена на Регистрант контакт (trade) за .МК домени потребни се барања од сегашниот и новиот контакт, според МК правилникот.

Ве молиме, испратете ни на мејл [email protected], следниве податоци за новиот регистрант контакт,
за да спремиме соодветно барање: Име, Презиме, Адреса, Телефон, Мејл (Правно лице и Даночен број).

Потребни документи во случај доколку сегашниот или новиот регистрант се:

  • Физичко лице - Потпишано барање и доказ за идентификација
  • Правно лице во Македонија - Потпишано и печатирано* барање
  • Странско правно лице - Потпишано и печатирано* овластување

Сите документи треба да бидат испратени по пошта до:

marCOM Registrar.mk
Даница Ручигај 11
МК - 1000 СКОПЈЕ

* Во случај да нема печат од правното лице на документот, потребно е копија од тековната состојба.

[Промената на Регистрант контакт се наплаќа]

>> Барање

picture_as_pdf[MK] [EN]description[MK] [EN]