ОВЛАСТЕН РЕГИСТРАР!

Registrar.mk e бр. 1 Македонски регистрар за .мк домени!

Потпишан договор со МАРнет во 2013

777 мкд 1 год.
.MK
.COM.MK
.NET.MK
.INF.MK
.ORG.MK
.EDU.MK
.МКД

Контактирај не за регистрација на кој било од светските домени


Регистрација нов .МК!

Логирај или регистрирај се
и нарачај онлајн за 1 мин.

Трансфер .МК!

Можете да го импортирате .МК доменот во вашата корисничка сметка со еден клик. Потребно е да го побарате ЕПП кодот од моменталниот регистрар

Свој Email можност!

Со вашиот МК домен поставете сопствен Email- [email protected] кој никогаш нема да го заборавите

Gmail Yahoo Outlook

ПРВ Македонски регистрар
за .МК домени!

Како НЕУТРАЛЕН регистрар можете да користите кој било хостинг провајдер. Секогаш имајте контрола над вашиот .МК домен!

-БЕСПЛАТНО едноставна и брза онлајн корисничка сметка!
-БЕСПЛАТНО DNS со email и url пренасочување!
-БЕСПЛАТНО ПРОМЕНА на хостинг провајдер кога било!!
-БЕСПЛАТНО брза поддршка!

Доколку користите наш DNS за вашиот домен (ns.ns1.mk, ns.ns2.mk, ns.ns3.mk) следниве записи може да се подесат: A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, SRV, TXT, Custom запис

ДОМЕН АДМИНИСТРАЦИЈА БЕСПЛАТНО:
-Промена на DNS
-Промена на админ/технички [C] контакт
-Промена на контакт податоци
-Трансфер до/од друг регистрар
-Волонтерно бришење

МАРцом Регистри го промовираше .МК на
ICANN & CloudFest